<Viac informácii o súboji brankárov a prihlasovací formulár nájdete kliknutím SEM>  

Thank You for registering for J4K goalkeeping war competition!

Ďakujeme za registráciu na J4K súboj brankárov!

Prihláška na súboj brankárov
X
Meno:  
Priezvisko:  
E-mailová adresa:  
Telefonne cislo::  
Mužstvo::