Viac informácii o brankárskych kempoch nájdete na webstránke www.j4kcamp.eu